ನೀರು ಉಳಿಸಲು ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಘೋಷಣೆಗಳು..!

 • ನೀರು ಉಳಿಸಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿ.
 • ಬಾವಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಹನಿ ನೀರು ಉಳಿಸಿ,ಜೀವಜಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ
 • ನೀರು ಉಳಿಸಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿ
 • ನೀರಿಲ್ಲ, ಜೀವವು ಇಲ್ಲ
 • ಜೀವಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಂಡೆಗಳು!
 • ಜೀವನವು ಚರಂಡಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
 • ಎಷ್ಟು ಹನಿಗಳು ಸಾಗರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ? ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಹನಿ ಎಣಿಕೆ.
 • ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
 • ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು
 • ಬ್ಲೂಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಇಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು, ನಾಳೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು!
 • ನೀವು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
 • ನೀರಿನ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಮಾಡಿ.
 • ರಕ್ಷಿಸಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲ
 • ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ
 • ಇಂದಿನ ವ್ಯರ್ಥವೇ ನಾಳಿನ ಕೊರತೆ
 • ಪ್ರತಿ ಹನಿಯಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

Share this Article
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error:

Join Our

Group