ಪ್ರಪಂಚದ 22 ಬಗೆಯ ಮಹಾನ್ ಔಷಧಿಗಳು ಯಾವುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

_*ಔಷಧಿ*_ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಟಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ,ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ.ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ 22 ಬಗೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಹಾನ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

*1.ಕಲ್ಮಶ ಶುದ್ದೀಕರಣ* ಒಂದು ಔಷಧಿ.

*2. ಬೀದಿ ಬದಿ ತಿಂಡಿಗಳು,ಜಂಕ್ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು,* ಒಂದು ಔಷಧಿ.

*3. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ* ಒಂದು ಔಷಧಿ

*4. ಉಪವಾಸ* ಒಂದು ಔಷಧಿ.

*5. ನಿಸರ್ಗವೇ* ಒಂದು ಔಷಧಿ..

*6. ನಗು* ಒಂದು ಔಷಧಿ.

*7.ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ* ಹಿತ-ಮಿತ-ಸ್ಥಳೀಯ-ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗೂಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರದ ವೆರ್ಜ್ಯ.

*8. ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು* ಔಷಧಿಗಳು

*9. ನಿದ್ದೆ* ಒಂದು ಔಷಧಿ..

*10. ಸೂರ್ಯನ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು* ಒಂದು ಔಷಧಿ.

*11. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ* ಇವುಗಳೂ ಔಷಧಿಗಳು.

*12.ಪ್ರೀತಿ* ಪ್ರತಿಯುಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಒಂದು ಔಷಧ

*13. ಸ್ನೇಹಿತರು* ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿ

*14. ಧ್ಯಾನ* ಒಂದು ಔಷಧಿ

*15. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರುವುದು* ಒಂದು ಔಷಧಿ.

*16. ಸಕಾರಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ* ಒಂದು ಔಷಧಿ.

*17. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಕ ಕರುಣೆ* ಇದು ಒಂದು ಔಷಧಿ.

*18 ಶ್ರವಣ ಕಲೆ* ಒಂದು ಔಷಧಿ.

*19. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮಾತುಗಳು* ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿಗಳು.

*20.ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚುವುದು ಇನ್ನೂಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ಕೂಡುವುದು* ಒಂದು ಔಷಧ.

*21. ಸ್ವೀಕಾರ ಮನಸ್ಥಿತಿ* ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬಂದಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದುಒಂದು ಔಷಧಿ.

*22. ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಒಂದು ಪರಮ ಔಷಧಿ”ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ”.

Share this Article
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error:

Join Our

Group