ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳು

ಪರಿಸರ

ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಅದುವೆ ನಮಗೆ ಯಮಪಾಶ
ಕಾಡುಬೆಳಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ
ಕಾಡಿನ ಹಸಿರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು
ಪರಿಸರವಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ…ಇದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾರ
ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ, ನಿಜವಾದ ಅನ್ನಧಾತೆ
ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ
ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಊರಿಗೊಂದು ವನ
ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು
ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆ ಶೃಂಗಾರ, ನಾಡಿಗೆ ಕಾಡೇ ಶೃಂಗಾರ
ಕಾಡಿನ ಸಿರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರೆ ಅದುವೇ ನಾಡಿನ ಸಿರಿ
ಕಾಡು ಬೆಳಸಿ, ಭೂ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಸಿ
ಅಳಿದರೆ ಕಾಡು, ಅಳುವುದು ನಾಡು
ಕಡಿದರೆ ಮರ, ಬರುವುದು ಬರ
ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ
ಗಿಡಮರಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಮರ, ಅವುಗಳಿಲ್ಲದಿರೆ ಜೀವನ ನಿಸ್ಸಾರ
ಕಾಡಿದ್ದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ.

Share this Article
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error:

Join Our

Group